Agenda OpenIT konferenca

08.30 – 09.00

REGISTRACIJA IN DOBRODOŠLICA S KAVO

09.00 – 09.20

Uvodni nagovor: Prihodnost Enterprise Open Source z združitvijo IBM in Red Hat

mag. Andrej Kositer, direktor Agenda d.o.o.

09.20 – 10.00

Kako zagotoviti infrastrukturno osnovo za sodobne oblačne aplikativne rešitve – izzivi in priložnosti

Matjaž Godec, CTO Agenda d.o.o.

10.00 – 10.30

Red Hat Ansible – Automation Solution for Everyone, Available Everywhere

Jacek Skórzyński, Senior Solution Architect, Red Hat Ltd

10.30 – 10.45

Študija primera: SIQ – Implementacija Nextcloud

mag. Martina Hozjan, strokovna sodelavka (sistemi vodenja kakovosti in akreditacijske zahteve), SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje

10.45 – 11.00

ČAS ZA MREŽENJE ( ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKI )

11.00 – 11.30

Agilni razvoj in avtomatizirana distibucija e-commerce rešitev

Rene Tobias, Programer in projektni vodja, Agenda d.o.o.

11.30 – 12.15

Red Hat OpenShift – The platform

Andrzej Kowalczyk, Senior Solution Architect, Red Hat Ltd

12.15 – 12.45

Okrogla miza “Ste pripravljeni na odprti oblak?”

12.45 – 13.30

ČAS ZA MREŽENJE ( KOSILO )

13.30

Degustacija piva med oblaki – lokalna pivovarna LOBIK Brewery

Opomba: Organizator si pridržuje pravico sprememb posameznih predavanj ali njihovega vrstnega reda. Vsaka sprememba bo pravočasno objavljena na tej spletni strani.